Stichtingen

Het Amsterdams Opera Koor heeft de structuur van een vereniging.

Daarnaast zijn er in 2011 vijf stichtingen opgericht, t.w.
– St. AOK, Mannenkoor
– St. AOK, Vrouwenkoor
– St. AOK, Project-Operagezelschap en Facilitair
– St. AOK, Operagezelschap Nationaal en Internationaal
– St. AOK, Coaching en Opleiding.

Deze zes organisaties werken nauw samen in het kader “Opera in alle
facetten”.