We zijn er weer

Eindelijk na bijna 2 jaar mochten wij weer een concert geven op…….voorlopig de laatste dag dat het mogelijk was. Wel moesten wij het doen met een afgeslankt koor, door de coronaperikelen. Tot en met de generale repetitie bleef het spannend…

It giet oan!!

Inderdaad, we gaan door! Het licht staat op groen, we mogen weer repeteren. Natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM, maar na 16 lange maanden van doodse stilte zijn we weer begonnen.De eerste repetitie was woensdagavond 7 juli j.l. om…