It giet oan!!

Inderdaad, we gaan door! Het licht staat op groen, we mogen weer repeteren. Natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM, maar na 16 lange maanden van doodse stilte zijn we weer begonnen.De eerste repetitie was woensdagavond 7 juli j.l. om…