Bestuur

Wisseling van het bestuur 2021

Bestuur Amsterdams Opera Koor per 30 juni 2021

Voorzitter:  Hans Kogenhop
Mobiel: 06-26730207

Secretaris: Elly van Logchem
Tel.: 035-6234770
Mobiel: 06-22806486

Penningmeester:
Annelies Heidstra
Mobiel: 06-22401597

Overige bestuursleden:
Muziekbibliotheek : Ineke Pauli
Tel.: 020-4963447
Mobiel: 06-53623780

Concertorganisatie : Marijke Blankestijn
Tel.: 020-6164600

Digitale media : Mary Groesz
mobiel: 06-82248131

Contact via e-mail: info@operakoor.nl

Reacties op de website:

mail een bericht aan :

marygroesz@kpnmail.nl

Banknummer koor:
Het  IBAN banknummer is:
NL62 INGB 0004511926 t.n.v. Amsterdams Opera Koor
Voor de betaling van toegangsbewijzen voor onze concerten  verzoeken we u  het volgende banknummer te gebruiken: NL92 INGB 0006014110 t.n.v. AOK Kaartverkoop.