Kaartverkoop

Voor ons concert van 27 november 2021 kunnen vanaf nu kaarten  ad. € 5,00 p.p.besteld worden.
Dit kan op twee manieren:  Ten eerste aan de zaal op de dag van het concert vanaf 14.30 uur en ten tweede via ons emailadres: info@operakoor.nl, met vermelding van het aantal kaarten. Het juiste bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL92 INGB 0006014110 t.n.v. Amsterdams Opera Koor. De bestelde kaarten liggen dan op naam klaar bij de ingang van de kerk, een half uur voor aanvang van het concert.
Ten overvloede: Het concert zal plaats vinden in acht neming van de op dat moment geldende regels van het RIVM. Indien er een coronatoegangsbewijs nodig zou zijn informeren wij u tijdig via deze pagina.
Wij danken u bij voorbaat voor uw aanwezigheid en wensen u een fijne middag toe.