Lid worden.

Opera, is dat wat voor jou?  Dan zijn wij vast het koor waar je naar op zoek bent.
Enthousiaste zangers en zangeressen kunnen bij ons altijd terecht en zijn van harte welkom. Je kunt vrijblijvend een repetitieavond bijwonen, luisterend of je kan meteen meezingen. Wanneer je ons van te voren een berichtje stuurt, zorgen wij ervoor dat onze gastvrouw op je komst is voorbereid.

Het is praktisch wanneer je noten kunt lezen maar niet noodzakelijk, wij streven ernaar om onze leden voldoende ondersteuning te geven om een partituur te begrijpen.
De wekelijke repetities worden opgenomen en op Google-drive gezet. Via onze website kun je met wachtwoord en inlogcode deze repetities beluisteren. Ook staan er oefenbestanden in de bibliotheek, deze optie’s zijn een grote hulp bij de zelfstudie. De bladmuziek wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de koorleden.
Hoe word je lid?
Na een aantal keren luisteren of meezingen word je door een van de gastvrouwen of bestuursleden voorgesteld aan onze dirigent. Vervolgens neemt hij je een stemtest af, waarbij bepaald wordt in welke stemgroep je stem het beste tot zijn recht komt. De muziekcommissaris is vanaf dat moment je contactpersoon binnen het koor.

PROJECTLEDEN

Ben je een ervaren koorzanger dan bestaat bij bepaalde concerten van het AOK de mogelijkheid om je aan te melden als projectlid. Je repeteert dan alleen voor dat concert mee met het koor. Na afloop van die periode houdt het lidmaatschap automatisch op. Het AOK heeft overigens niet voor alle concerten projectleden nodig en indien er wél projectleden gevraagd worden, geldt dat niet altijd voor alle stemsoorten. Wanneer het AOK projectleden zoekt, wordt dit op de website bekend gemaakt. In principe is het mogelijk om een keer per jaar als projectlid mee te zingen.
De hieraan verbonden kosten worden per concert bepaald.

Voor elk concert worden er bovendien extra repetities of koordagen georganiseerd. Deze worden tijdig aangekondigd, o.a. per mail en op de ledenpagina van de website.

De contributie voor leden bedraagt € 30.00 per maand.

Studenten krijgen 50% korting, op vertoon van een geldige studentenpas.

Het rekening nummer is NL62 INGB 0004 5119 26, ten name van het Amsterdams Opera Koor.

Repetities:  iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in de Kleine Kerk
Rijksstraatweg 129
1115 AP Duivendrecht.

Vrij parkeren in de omgeving op maandag t/m zaterdag vanaf 19.00 uur en op alle zondagen.

Ledensecretariaat : Elly van Logchem tel.06-22806486 of 035-6234770.
Email: info@operakoor.nl