Vrienden

Donateurs/vrienden van het AOK

Sinds de oprichting worden we financieel gesteund door een aantal trouwe donateurs.
Zonder deze donateurs/vrienden, sponsors en subsidie-verleners is het niet mogelijk om concerten te organiseren met professionele solisten en begeleiding.

Draagt u ons koor ook een warm hart toe en wilt u op de hoogte blijven,
word dan vriend van het Amsterdams Opera Koor.
Wij vragen een donatie van minimaal € 25.– per jaar.

Het IBAN banknummer is: NL62INGB0004511926 t.n.v. Amsterdams Opera Koor.

Tevens bieden  wij u graag de gelegenheid om op onze website een advertentie te plaatsen,
klik hier voor de mogelijkheden

U kunt contact opnemen met onze secretaris
Elly van Logchem
Tel. 06-22806486
of klik hier om een e-mail bericht te sturen.