Geen categorie

It giet oan!!

Inderdaad, we gaan door! Het licht staat op groen, we mogen weer repeteren. Natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM, maar na 16 lange maanden van doodse stilte zijn we weer begonnen.De eerste repetitie was woensdagavond 7 juli j.l. om…

Corona

Met het oog op de te verwachten lange duur van de corona-beperkingen heeft het bestuur in overleg met de dirigent besloten de jubileumreceptie van 6 mei én het jubileumconcert van 7 juni op te schorten tot november of december 2020.…