Wij zoeken sponsoren/begunstigers voor ons jubileumconcert 2020

 

 

In de bijna 70 jaar van ons bestaan waren en zijn de toenmalige leden en de huidige leden niet anders gewend dat ieder jubileum of lustrum werd gevierd met een prachtig concert met solisten en orkest in de Grote Zaal van het Concertgebouw. De flyers die we in de slideshow tonen spreken voor zich.
Ook nu we in 2020 ons 70-jarig bestaan hopen te vieren hebben we het stoute plan opgevat dat weer te doen plaatsvinden in het Concertgebouw.
Op zondagmiddag 7 juni 2020 willen we de  bekende en ontroerende opera Aida van Guiseppe Verdi uitvoeren.
Natuurlijk zijn we  nu al  bezig met de voorbereidingen van dit feest, dat naar we hopen een eclatant succes zal worden.
Er zit er een “maar” aan dit verhaal. Om dit alles mogelijk te maken zoeken we particulieren en bedrijven die dit grote evenement willen sponsoren. Daartoe hebben we een bankrekening geopend.

NL 92 INGB 0006014110
t.n.v. Amsterdams Operakoor
o.v.v. JUBILEUMCONCERT 2020

De termen sponsoren en sponsoring zijn echter begrippen die meer mogelijkheden bieden dan alleen geld doneren.

We stellen ons voor dat er particulieren en bedrijven zijn die het AOK  op andere manieren willen steunen. Denk aan giften in natura. Bijvoorbeeld bloemen voor de solisten, bloemversiering van zaal en podium of corsages voor de koorleden.
Ook zijn er mogelijkheden om de flyers, advertenties, reclamemateriaal, audio- of video-opnames, programmaboekjes of partituren te financieren, desgewenst met logo en/of naamsvermelding van de gever.
Naast een symfonieorkest speelt in de opera ook een Banda mee. Voor de Triomfmars zijn er extra musici nodig met de speciale As-trompetten.
En last but not least: we hebben acht solisten nodig voor de acht zware maar prachtige rollen:

  • Aida, een Ethiopische prinses en slavin van Amneris – sopraan
  • Radames, kapitein van de wacht – tenor
  • De farao van Egypte – bas
  • Amneris, dochter van de farao – mezzosopraan
  • Amonasro, koning van Ethiopië – bariton
  • Ramfis, hogepriester – bas
  • Een boodschapper – tenor
  • Een priesteres – sopraan

U, lezer, zult begrijpen dat het kostenplaatje  voor dit concert behoorlijk hoog is, en dat we er alles aan moeten doen om er een sluitende begroting van te maken. Ook onze leden dragen hier op alle mogelijke manieren hun steentje aan bij.
Wat zeker is: alle giften zijn meegenomen. Het spreekwoord zegt: Vele kleintjes maken een grote. We hebben dus heel veel kleintjes nodig om die ene belangrijke grote te maken.

Voor meer info kunt u  Odette van Engelen voorzitter AOK  en lid van de Commissie 2020, benaderen op mobiel: 0613853948,  of door middel van een email naar  info@operakoor.nl.

Namens de Commissie 2020, Ria Westerhout, webbeheerder.