Corona

Met het oog op de te verwachten lange duur van de corona-beperkingen heeft het bestuur in overleg met de dirigent besloten de jubileumreceptie van 6 mei én het jubileumconcert van 7 juni op te schorten tot november of december 2020. Nadere berichten volgen zodra er meer duidelijkheid bestaat. Ook vervallen met onmiddellijke ingang alle repetities. De veiligheid van onze leden en ons publiek gaat boven alles.
We waren al een goed eind op weg met alle voorbereidingen, maar het is niet anders. We gaan er van uit dat u als lezer begrip hebt voor deze situatie.